TẠO HÌNH: TÔ MÀU MÁY BAY

TH:TÔ MÀU MÁY BAY
I. Yêu cầu:
- Trẻ biết cầm bút tô màu máy bay
- Phát triển ở trẻ sự khéo léo khi tô
- Trẻ biết ngồi ngay ngắn khi tham gia giao thông
II.Chuẩn bị :
* Đồ dùng của cô
- Tranh mẫu của cô
* Đồ dùng của trẻ
- Tranh vẽ máy bay, màu tô đủ cho cháu.
III.Tiến hành:
Các bướcCác hoạt động của giáo viên
Hoạt động của trẻ1.Ổn định tổ chức vào bài2.Phát triển bài3.Kết thúc
- Cô cháu cùng chơi làm máy bay
+ Trò chơi nói về gì?
+ Máy bay là ptgt đường gì?
- Giáo dục cháu khi tham gia giao thông ngồi ngay ngắn .
*Xem tranh gợi ý
- Chia trẻ thành 3 nhóm
- Cô tặng cho mỗi nhóm 1 bức tranh
- Cho từng nhóm quan sát thảo luận về bức tranh
- Hỏi từng nhóm về nội dung bức tranh
-Cô tóm lại và nhận xét từng tranh
- Cô tô mẫu : để tô được máy bayđầu tiên cô cầm bút bằng tay phải tay trái cô đặt lên đầu tờ giấy lần lượt cô tô từ trái qua phải từ trên xuống dưới .
-Cô nhắc cách ngồi
*Cháu thực hiện;
- Cho cháu về từng nhóm thực hiện
- Cô quan sát gợi ý giúp đỡ trẻ hoàn thành sản phẩm
*Đánh giá sản phẩm:
- Cô nhận xét tranh đẹp
- Cho trẻ chọn vài tranh đẹp nhận xét
- Cô nhận xét chung động viên những sản phẩm yếu
Cháu nghỉ
-Trẻ chơi
- Trẻ trả lời-Trẻ chú ý lắng nghe
-Trẻ chú quan sát- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe và quan sát
- Trẻ tô màu
Trẻ nhận xét