VĂN HỌC: ĐỒNG DAO TRỜI MƯA- TRỜI GIÓ

ĐỒNG DAO: TRỜI MƯA, TRỜI GIÓ
I yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài đồng dao và đọc thuộc bài đồng dao: “Trời mưa, trời gió”.
- Trẻ đọc đúng nhịp 2/2, to, rò lời
- Trẻ không nên đi dưới mưa
II.Chuẩn bị:
- Hình ảnh về trời mưa trời gió
- Dụng cụ gõ.
-Thuộc bài đồng dao “Trời mưa, trời gió”
Trời mưa, trời gió
Mang vó ra ao
Được con cá nào
Về xào con nậy
Thì để phần cha
Được con rô bé
Thì để phần mẹ
Được con cá bè
Thì để phần em
Trời mưa, trời gió
Mang vó ra ao
III/Tiến hành:Các bướcCác hoạt động của giáo viên
Hoạt động của trẻ1.Ổn định tổ chức vào bài
2.Phát triển bài3.Kết thúc
- Cô cháu cùng chơi trò chơi
“ Trời mưa”
-Trò chơi nói về gì?
-Cô cho cháu xem hình ảnh về trời mưa, trời gió
( Cô giáo dục trẻ không nên đi dưới mưa
-Cô cũng có một bài đồng giao nói về trời mưa trời gió rất hay…..
* Đọc đồng dao cho trẻ nghe
-Cô đọc lần 1 diển cảm
-Cô vừa đọc bài đồng dao gì?
-Cô đọc bài đồng dao theo nhiệp 2/2.
-Cô đọc lần 2 kết hợp gõ nhịp
*Đàm thoại:
-Bài đồng dao nói về gì?
-Khi trời mưa mang vó ra ao để làm gì?
-Bắt cá về làm gì?
* Dạy trẻ đọc đồng dao
-Dạy trẻ đọc cùng cô 2 lần
-Đọc theo nhóm –cá nhân ( chú ý sữa sai)
-Cả lớp đọc lại cùng cô 1 lần
* Trò chơi “Bé thi tài”
-Cách chơi: Chia lớp làm 2 đội, mỗi đội tự đọc bài đồng dao và thể hiện phần tài năng của mình
-Luật chơi : Nếu đội nào đọc đồng dao đúng và thể hiện phần tài năng hay thì đội đó thắng
-Cô nhận xét động viên trẻ yếu
-Trẻ chơi-Trẻ trả lời
-Trẻ chú ý xem
-Trẻ chú ý lắng nghe
-Trẻ chú ý lắng nghe
-Trẻ trả lời-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời-Trẻ đọc đồng dao
-Trẻ chơi