BÁC HỒ KÍNH YÊU


Mầm non radio online số 127

Chủ đề : BÁC HỒ KÍNH YÊU

Tìm hiểu:

- Những câu chuyện về Bác Hồ và thiếu nhi

- Tìm hiểu về 5 điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng.

Bài hát:

- Em mơ gặp Bác Hồ

- Ai yêu thiếu niên nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh

- Hoa thơm dâng Bác

Nghe thêm các chủ đề khác