Bác Hồ với thiếu nhi


Chủ đề 62

Bác Hồ với thiếu nhi

Kể chuyện bé nghe:

• Thế là ngoan – Theo cuốn “Bác Hồ yêu chúng em”

Nội dung tìm hiểu:

• Sự ra đời của bài hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” của nhạc sĩ Phong Nhã

• Bác Hồ với tấm lòng yêu thương thiếu nhi (Theo Đào Lan - Nguồn tin www.cpv.org.vn )

• Năm điều Bác dạy khắc cốt ghi tâm (Trích từ bài viết của Lê xuân Đức)

Nhạc mầm non:

• Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng – Phong Nhã

• Là Măng Non Thành Phố Hồ Chí Minh – Xuân Giao

• Bác Hồ, người cho em tất cả - Hoàng Long, Hoàng Lân

• Nhớ ơn Bác – Phan Huỳnh Điểu

Nghe thêm các chủ đề khác