Bé biết gì về HALLOWEEN ?


Mầm non Radio Online sô 112

Chủ đề: Bé biết gì về HALLOWEEN ?

Tìm hiểu

Tìm hiểu nguồn gốc lễ hội Halloween

- Giới thiệu chủ đề Halloween trong mục " Chủ đề"

Bài hát:

- Nụ cười

- Lễ hội ma quái

- Những ước mơ

- Bồ câu trắng

Nghe thêm các chủ đề khác