Bé kể chuyện ngày tết


Mầm non radio online số 120

Chủ đề : BÉ KỂ CHUYỆN NGÀY TẾT

Tìm hiểu :

- Chuyện chơi Tết của bé: mỗi nhà mỗi kiểu !

- Câu chuyện :

Chuyện thần kỳ của mùa xuân.

Bài hát :

- Nhà em vui Tết

- Điều ước mùa xuân

- Đón xuân

Nghe thêm các chủ đề khác