Bé phòng dịch cúm A H1N1


Radio Online số 88

Chủ đề : Bé phòng dịch cúm A H1N1

* Tìm hiểu về một số triệu chứng và cách phòng ngừa dịch cúm A H1N1

* Một số biện pháp xử trí khi bé có dấu hiệu bị cúm

* Bài hát mầm non:

+ Em vẽ môi trường xanh

+ Tuyệt vời tuổi thơ

+ Điều em muốn

Nghe thêm các chủ đề khác