Bé và các tập tục ngày tết cổ truyền


Mầm non radio online số 140

Chủ đề: BÉ VÀ CÁC TẬP TỤC NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN

- Tìm hiểu:

+ Các tập tục ngày Tết cổ truyền

+ Bé học được gì qua các tập tục ngày Tết?

- Bài hát mầm non:

+ Bé mở hội mừng xuân

+ Bé đón Tết sang

+ Mừng Tết đến

Nghe thêm các chủ đề khác