Bé vui đón trăng rằm


Mầm non radio online số 133

Chủ đề : BÉ VUI ĐÓN TRĂNG RẰM

Tìm hiểu :

- Tìm hiểu các câu chuyện về chi Hằng , chú Cuội

- Tìm hiểu về bánh trung thu

Bài hát :

- Bé vui hội trăng rằm

- Chú Cuội

- Bé rước đèn

Nghe thêm các chủ đề khác