BỤI PHẤN


Mầm non radio online số 114

Chủ đề: BỤI PHẤN

Tìm hiểu:

- Tìm hiểu về ngày 20-11

- Cùng nhau chia sẻ về câu chuyện ngày 20-11 của các cô giáo

Bài hát:

+ Chúng cháu yêu cô lắm

+ Cô giáo em

+ Người thầy

+ Mãi không quên

Nghe thêm các chủ đề khác