Câu chuyện hai bà trưng


Mầm non radio online số 121

Chủ đề : CÂU CHUYỆN HAI BÀ TRƯNG

Tìm hiểu

- Bé tìm hiểu câu chuyện về Hai Bà Trưng

- Ý nghĩa ngày 8/3

Bài hát :

- Hai Bà Trưng

- Trưng Nữ Vương

- Noi gương Bà Trưng ,Bà Triệu

Nghe thêm các chủ đề khác