Chào năm học mới


Mầm non Radio Online số 89

Chủ đề: Chào năm học mới

Nội dung:

Tâm sự của các bậc phụ huynh trong ngày đầu đưa con đến trường

Bài hát:

  • Ngày đầu tiên đi hoc
  • Trường chúng cháu là trường mầm non
  • Trường em
  • Con cào cào

Chuyên mục sức khỏe:

Bảo vệ sức khỏe cho bé tại trường Mầm non.

Nghe thêm các chủ đề khác