CHÚ BỘ ĐỘI - CHÚNG CHÁU YÊU CHÚ LẮM


Mầm non radio online số 115

Chủ đề : CHÚ BỘ ĐỘI - CHÚNG CHÁU YÊU CHÚ LẮM

Tìm hiểu:

-Trò chuyện với chú Đình Quang - bộ đội Sư Đoàn 309

-Cách phòng bệnh mùa đông cho bé.

Bài hát :

- Chú bộ đội đảo xa

- Chú bộ đội và cơn mưa

- 10 chú lính chì

Nghe thêm các chủ đề khác