Chuyện con vịt


Kể chuyện: Chuyện con vịt

Góc giáo viên:

Hình thức tổ chức Trò chơi Dân gian ở trường Mầm Non.

Góc phụ huynh:

Tầm quan trọng của trò chơi với việc phát triển của trẻ nhỏ.

Ca Nhạc Mầm Non:

Tay trắng,tay đen (NS Trần Thanh Tùng)

Chi Chi Chành Chành (NS Lương Bằng Vinh)

Dung dăng dung dẻ (NS Phan Huỳnh Điểu)

Úp lá khoai (Lê Giang)

Nu na nu nống (NS Phan Huỳnh Điểu)

Gánh gánh gồng gồng (NS Phạm Tuyên)

Con nít (NS Phan Huỳnh Điểu)

Tuổi thơ (NS Lê Thương)

Nghe thêm các chủ đề khác