Đón chào năm học mới


Mầm non Radio Online sô 109

Chủ đề: Đón chào năm học mới.

Bài hát:

  • Ngày đầu tiên đi học
  • Niềm vui ngày khai trường
  • Ngày khai trường

Góc phụ huynh:

Tâm sự của một phụ huynh khi đưa con bước vào giai đoạn mới.

Những phương pháp giúp bé sớm hòa nhập với trường học

Nghe thêm các chủ đề khác