Gia đình của em


Mầm non radio Online số 86

Chủ đề:Gia đình của em

Phỏng vấn trẻ:

Bé Khánh Như- lớp Lá 3 - Trường MN Bé Ngoan - Tp HCM

Bài hát:

  • Ba ngọn nến lung linh
  • Con yêu ba mẹ nhất
  • Ông mặt trời thua mẹ

Chuyện kể:

Én con và chiếc lá

Chuyên mục sức khỏe:

Bệnh đường ruột

Nghe thêm các chủ đề khác