Lắng nghe mùa xuân về


Mầm non radio online số 117

Chủ đề : LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ

Tìm hiểu :

- Cùng tìm hiểu về Tết Tây.

- Gợi ý cách chăm sóc bé trong mùa lạnh

Nhạc mầm non:

- Chúc mùa xuân

- Mùa xuân đến

- Mùa xuân cho em

Nghe thêm các chủ đề khác