Lễ phép với người lớn tuổi


Mầm non radio online số 134

Chủ đề : LỄ PHÉP VỚI NGƯỜI LỚN TUỔI

Tìm hiểu :

- Ngày Người Cao Niên Quốc Tế

- Bí quyết giúp bé lễ phép với người lớn tuổi

Bài hát mầm non:

- Lễ phép

- Chim non lễ phép

- Chúng em học lễ phép

Nghe thêm các chủ đề khác