Mùa hè của bé


Mầm non Radio Online số 84

Chủ đề: Mùa hè của bé

Nội dung tìm hiểu:

* Tìm hiểu sự tích hoa phượng.

* Một số hoạt động của bé trong dịp hè.

Bài hát:

  • Mùa hè của em
  • Bé yêu biển
  • Tập leo núi
  • Nụ cười

Chuyện kể:

Sự tích hoa phượng

Nghe thêm các chủ đề khác