Mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội


Mầm non Radio Online sô 111

Chủ đề: Mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- Bài hát:

+Việt Nam my love

+Chào 1000 năm Thăng Long- Hà Nội

+Bản sắc Việt Nam

+Bay lên nòi giống tiên rồng

- Tìm hiểu về lịch sử của thủ đô Thăng Long- Hà Nội

Nghe thêm các chủ đề khác