Nghĩ về chú bộ đội


Mầm non radio online số 138

Chủ đề: NGHĨ VỀ CHÚ BỘ ĐỘI

Tìm hiểu:

- Vài nét về ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

- Cảm nghĩ của bé về chuyến đi thăm các chú bộ đội.

- Truyện ngắn Chú bộ đội của mẹ.

Bài hát mầm non:

- Em bé giải phóng quân

- Chú bộ đội đảo xa

Nghe thêm các chủ đề khác