Những phụ nữ làm nên lịch sử Việt Nam và Mẹ


Mầm non radio online số 135

Chủ đề : NHỮNG PHỤ NỮ LÀM NÊN LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀ MẸ

Tìm hiểu:

- Điểm qua vài nét về các vị nữ danh nhân của nước nhà

- Thơ viết tặng mẹ

- Những câu chuyện về tấm lòng bao la của mẹ

Bài hát:

- Bàn tay mẹ

- Nghĩa mẹ

- Con yêu mẹ lắm

Nghe thêm các chủ đề khác