Nuôi dưỡng trí tưởng tượng cho bé


Mầm non radio online số 131

Chủ đề : NUÔI DƯỠNG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CHO BÉ

Tìm hiểu :

- Cách nuôi dưỡng trí tưởng tượng cho bé.

- Làm quen với bé Nguyễn Ngọc Phương Nam.

Bài hát :

- Em là hoa hồng nhỏ

- Em như chim câu trắng

- Cho con

Nghe thêm các chủ đề khác