Tết trung thu của bé


Mầm non Radio Online sô 110

Chủ đề: Tết trung thu của bé

- Bài hát:

+Mừng trung thu

+Rước đèn trung thu

+Nhạc trung thu remix

- Câu chuyện :

Sự tích đèn kéo quân

- Tìm hiểu lễ trung thu tại các nước châu Á

Nghe thêm các chủ đề khác