Thư gửi Ông già Noel


Mầm non Radio Online số 75

Chủ đề: Thư gửi Ông già Noel

• Nội dung tìm hiểu:

- Nơi ở, cuộc sống và công việc của ông già Noel

- Tại sao ông già Noel lại để quà vào trong chiếc bít tất

• Nhạc

- Mùa đông Noel - Nguyễn Đức Trung

- Ông già Noel ơi - Phương Thảo, Ngọc Lễ

- Ước mơ đêm Noel - Khắc Dũng

Nghe thêm các chủ đề khác