Thức ăn nhanh - nên hay không?


Mầm non Radio Online số 70

Chủ đề :Thức ăn nhanh- nên hay không?

Phỏng vấn:

• Nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh

• Trẻ em tại cửa hàng thức ăn nhanh

• Phụ huynh

Nội dung câu hỏi :

• Nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh:

+ Đối tượng chính đến cửa hàng?

+ Biện pháp thu hút khách hàng trẻ em?

• Trẻ em tại cửa hàng thức ăn nhanh:

+ Bé thích nhất món ăn nào?

+ Bé đi cùng với ai?

• Phụ huynh:

+ PH nghĩ gì về thức ăn nhanh đối với sức khỏe của bé?

Nội dung tìm hiểu:

• Thực trạng về thức ăn nhanh đối với trẻ em tại TP.HCM

• Một số giải pháp đơn giản giúp giảm nguy cơ trẻ nghiện thức ăn nhanh

Bài hát:

• Bé tí ti -Tóc Tiên

• Út cưng - Duy Uyên

• Ba ngọn nên lung linh - Phương Thảo, Ngọc Lễ

Nghe thêm các chủ đề khác