Tìm hiểu về ngày của mẹ


Mầm non radio online số 126

Chủ đề : NGÀY CỦA MẸ YÊU !

Tìm hiểu

- Tìm hiểu về ngày của mẹ ( chủ nhật thứ hai của tháng 5)

- Mong ước của mẹ trong Ngày của mẹ

Bài hát:

- Mẹ yêu

- Mẹ yêu nhé !

- Mẹ của con

Nghe thêm các chủ đề khác