Vận động và sức khỏe cho trẻ


Mầm non radio online số 141

Chủ đề: VẬN ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE CHO TRẺ

Tìm hiểu:

- Tác hại của sự thiếu hụt vận động đối với trẻ nhỏ.

- Tập thể dục và lợi ích của việc tập thể dục.

Bài hát:

- Thể dục buổi sáng

- Bé tập thể dục

Nghe thêm các chủ đề khác