Vui hè an toàn


Mầm non radio online số 130

Chủ đề :VUI HÈ AN TOÀN

Tìm hiểu :

- Giữ an toàn cho bé khi đi chơi xa

- Kì nghỉ hè bổ ích cho bé

Bài hát :

- Mùa hè

- Tiếng ve gọi hè

- Mùa hè vui

Nghe thêm các chủ đề khác