Trường Tiểu Học Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Gia Lâm
HÀ NỘI

STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại
1 Bát Tràng Công lập Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm 438741114
2 Cổ Bi Công lập Xã Cổ Bi, Gia Lâm 438276075
3 Đa Tốn Công lập Xã Đa Tốn, Gia Lâm 438740156
4 Đặng Xá Công lập Xã Đặng Xá, Gia Lâm 438765593
5 Đình Xuyên Công lập Xã Đình Xuyên, Gia Lâm 438785335
6 Đông Dư Công lập Xã Đông Dư, Gia Lâm 438740168
7 Dương Hà Công lập Xã Dương Hà, Gia Lâm 438785536
8 Dương Quang Công lập Xã Dương Quang, Gia Lâm 438765786
9 Dương Xá Công lập Xã Dương Xá, Gia Lâm 438276979
10 Kiêu Kỵ Công lập Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm 438765650
11 Kim Lan Công lập Xã Kim Lan, Gia Lâm 438740845
12 Kim Sơn Công lập Xã Kim Sơn, Gia Lâm 438276963
13 Lệ Chi Công lập Xã Lệ Chi, Gia Lâm 436780968
14 Ninh Hiệp Công lập Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm 438785324
15 Nông Nghiệp I Công lập Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm 438765571
16 Phù Đổng Công lập Xã Phù Đổng, Gia Lâm 438785392
17 Phú Thị Công lập Xã Phú Thị, Gia Lâm 439765425
18 Thị Trấn Yên Viên Công lập Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm 438274344
19 Tiền Phong Công lập Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm 436981103
20 Trâu Quỳ Công lập Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm 438765518
21 Trung Mầuc Công lập Xã Trung Mầu, Gia Lâm 438785390
22 Văn Đức Công lập Xã Văn Đức, Gia Lâm 438740068
23 Yên Thường Công lập Xã Yên Thường, Gia Lâm 438780161
24 Yên Viên Xã Công lập Xã Yên Viên, Gia Lâm 438780447

 

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin nhà trường của bạn chưa được cập nhật hoặc thông tin không chính xác, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected] để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.

 • Trường tiểu học Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Nông Nghiệp I, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Tiền Phong, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Trung Mầuc, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
 • Trường tiểu học Yên Viên Xã, Gia Lâm, Hà Nội

Các bài viết hay về chủ đề Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Phúc Thọ HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cẩm Đình Bán công Phúc Thọ 433929257 2 Hát Môn Bán công Phúc Thọ 433924883 3 Hiệp Thuận Bán công Phúc Thọ 433648631 4 Liên Hiệp Bán công Phúc Thọ 433648655 5 Long Xuyên Bán công Phúc Thọ 433848598 6 Ngọc

  Trường Tiểu Học Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Phú Xuyên HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bạch Hạ Công lập Phú Xuyên 433.780142 2 Châu Can Công lập Phú Xuyên 433.794769 3 Chuyên Mỹ Công lập Phú Xuyên 433.795626 4 Đại Thắng Công lập Phú Xuyên 433.7999 5 Đại Xuyên Công lập Phú Xuyên 433.794019 6 Hoàng

  Trường Tiểu Học Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Mỹ Đức HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 An Mỹ Công lập Mỹ Đức 433846121 2 An Phú Công lập Mỹ Đức 433847150 3 An Tiến Công lập Mỹ Đức 433847571 4 Bột Xuyên Công lập Mỹ Đức 433846202 5 Đại Hưng Công lập Mỹ Đức 433847430 6 Đại

  Trường Tiểu Học Huyện Hoài Đức - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Hoài Đức - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Hoài Đức HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 An Khánh A Bán công Hoài Đức 433845377 2 An Khánh B Bán công Hoài Đức 433845366 3 An Thượng A Bán công Hoài Đức 433845472 4 An Thượng B Bán công Hoài

  Trường Tiểu Học Huyện Đan Phượng - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Đan Phượng - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Đan Phượng HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Văn Võ Bán công Đan Phượng 433886662 2 Đồng Tháp Bán công Đan Phượng 433887681 3 Hồng Hà Bán công Đan Phượng 433.817951 4 Liên Hà Bán công Đan Phượng 433631505 5 Liên Hồng Bán công Đan Phượng 433815092 6 Liên

  Trường Tiểu Học Huyện Chương Mỹ - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Chương Mỹ HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bê Tông Công lập Chương Mỹ 433.840365 2 Chúc Sơn A Công lập Chương Mỹ 433.866301 3 Chúc Sơn B Công lập Chương Mỹ 433.866629 4 Đại Yên Công lập Chương Mỹ 433.866646 5 Đông Phương

  Trường Tiểu Học Huyện Ba Vì - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Ba Vì - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Ba Vì HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Ba Trại Công lập Xã Ba Trại 433.811064 2 Cam Thượng Công lập Xã Cam Thượng 433.864132 3 Cẩm Lĩnh Công lập Xã Cẩm Lĩnh 433.935759 4 Châu Sơn Công lập Xã Châu

  Trường Tiểu Học Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Sóc Sơn - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Sóc Sơn HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bắc Phú Công lập Bắc Phú, Sóc Sơn 438850411 2 Bắc Sơn A Công lập Bắc Sơn, Sóc Sơn 438855558 3 Bắc Sơn B Công lập Bắc Sơn,

  Trường Tiểu Học Quận Từ Liêm - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Quận Từ Liêm - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Từ Liêm HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cầu Diễn Công lập Thị Trấn Cầu Diễn 438349465 2 Cổ Nhuế A Công lập Xã Cổ Nhuế 438385779 3 Cổ Nhuế B Công lập Xã Cổ Nhuế 438362713 4 Đại Mỗ Công

  Trường Tiểu Học Huyện Thanh Trì - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Thanh Trì - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - HuyệnThanh Trì HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Tân Triều Công lập Thanh Trì 438546136 2 A Thị Trấn Văn Điển Công lập Thanh Trì 462964468 3 B Thị Trấn Văn Điển Công lập Thanh Trì   4 Duyên Hà Công