Trường Tiểu Học Huyện Hoài Đức - Hà Nội

Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Hoài Đức
HÀ NỘI

STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại
1 An Khánh A Bán công Hoài Đức 433845377
2 An Khánh B Bán công Hoài Đức 433845366
3 An Thượng A Bán công Hoài Đức 433845472
4 An Thượng B Bán công Hoài Đức  
5 Bình Minh Bán công Hoài Đức 433862229
6 Cát Quế A Bán công Hoài Đức 433669882
7 Cát Quế B Bán công Hoài Đức 433669977
8 Di Trạch Bán công Hoài Đức 433861901
9 Dương Liễu A Bán công Hoài Đức 433669921
10 Dương Liễu B Bán công Hoài Đức 433668120
11 Đông La Bán công Hoài Đức 433845474
12 Đắc Sở Bán công Hoài Đức 433669907
13 Đức Giang Bán công Hoài Đức 433861788
14 Đức Thượng Bán công Hoài Đức 433993776
15 Kim Chung Bán công Hoài Đức 433861963
16 La Phù Bán công Hoài Đức 433845476
17 Lại Yên Bán công Hoài Đức 433659954
18 Minh Khai Bán công Hoài Đức 0433 669793
19 Song Phương Bán công Hoài Đức 433659953
20 Sơn Đồng Bán công Hoài Đức 433861935
21 Thị Trấn Bán công Hoài Đức 433862885
22 Tiền Yên Bán công Hoài Đức 433669908
23 Vân Canh Bán công Hoài Đức 433996883
24 Vân Côn Bán công Hoài Đức 433990470
25 Yên Sở Bán công Hoài Đức 433669925

 

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin nhà trường của bạn chưa được cập nhật hoặc thông tin không chính xác, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected] để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.

 • Trường tiểu học An Khánh A, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học An Khánh B, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học An Thượng A, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học An Thượng B, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Bình Minh, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Cát Quế A, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Cát Quế B, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Dương Liễu A, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Dương Liễu B, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đông La, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học La Phù, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Thị Trấn, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội

Các bài viết hay về chủ đề Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Mê Linh - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Mê Linh - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Mê Linh HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Đại Thịnh B Bán công Mê Linh 43.8165112 2 Chi Đông Bán công Mê Linh 43.313403 3 Chu Phan A Bán công Mê Linh 43.8164535 4 Chu Phan B Bán công Mê Linh 43.818482 5 Đại

  Trường Tiểu Học Huyện Ứng Hoà - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Ứng Hoà - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Ứng Hoà HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cao Thành Công lập Ứng Hoà 433.899075 2 Đại Cường Công lập Ứng Hoà 433.987041 3 Đại Hùng Công lập Ứng Hoà 433.775169 4 Đông Lỗ Công lập Ứng Hoà 433.98704 5 Đồng Tân Công lập Ứng Hoà 433.888362 6 Đồng

  Trường Tiểu Học Huyện Thường Tín - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Thường Tín - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Thường Tín HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Chương Dương Bán công Thường Tín 433759850 2 Duyên Thái Bán công Thường Tín 433851598 3 Dũng Tiến Bán công Thường Tín 433755768 4 Hà Hồi Bán công Thường Tín 433851473 5 Hiền Giang Bán công Thường Tín 433850263 6 Hoà

  Trường Tiểu Học Huyện Thanh Oai - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Thanh Oai - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Thanh Oai HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bích Hoà Bán công Thanh Oai 433976693 2 Bình Minh I Bán công Thanh Oai 433876468 3 Bình Minh Ii Bán công Thanh Oai 433876469 4 Cao Dương Bán công Thanh Oai 433878035 5 Cao Viên

  Trường Tiểu Học Huyện Thạch Thất - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Thạch Thất - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Thạch Thất HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bình Phú Bán công Thạch Thất 433.673503 2 Bình Yên Bán công Thạch Thất 433670754 3 Cần Kiệm Bán công Thạch Thất 433.672557 4 Cẩm Yên Bán công Thạch Thất 433.773359 5 Chàng Sơn Bán công Thạch Thất 433.842122 6 Dị

  Trường Tiểu Học Huyện Quốc Oai - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Quốc Oai - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Quốc Oai HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cấn Hữu Bán công Quốc Oai 433949019 2 Cộng Hoà Bán công Quốc Oai 433945520 3 Đại Thành Bán công Quốc Oai 433945264 4 Đông Xuân Bán công Quốc Oai 439821559 5 Đông Yên Bán công Quốc Oai 433.509117 6 Đồng

  Trường Tiểu Học Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Phúc Thọ HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cẩm Đình Bán công Phúc Thọ 433929257 2 Hát Môn Bán công Phúc Thọ 433924883 3 Hiệp Thuận Bán công Phúc Thọ 433648631 4 Liên Hiệp Bán công Phúc Thọ 433648655 5 Long Xuyên Bán công Phúc Thọ 433848598 6 Ngọc

  Trường Tiểu Học Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Phú Xuyên HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bạch Hạ Công lập Phú Xuyên 433.780142 2 Châu Can Công lập Phú Xuyên 433.794769 3 Chuyên Mỹ Công lập Phú Xuyên 433.795626 4 Đại Thắng Công lập Phú Xuyên 433.7999 5 Đại Xuyên Công lập Phú Xuyên 433.794019 6 Hoàng

  Trường Tiểu Học Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Mỹ Đức HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 An Mỹ Công lập Mỹ Đức 433846121 2 An Phú Công lập Mỹ Đức 433847150 3 An Tiến Công lập Mỹ Đức 433847571 4 Bột Xuyên Công lập Mỹ Đức 433846202 5 Đại Hưng Công lập Mỹ Đức 433847430 6 Đại

  Trường Tiểu Học Huyện Đan Phượng - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Đan Phượng - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Đan Phượng HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Văn Võ Bán công Đan Phượng 433886662 2 Đồng Tháp Bán công Đan Phượng 433887681 3 Hồng Hà Bán công Đan Phượng 433.817951 4 Liên Hà Bán công Đan Phượng 433631505 5 Liên Hồng Bán công Đan Phượng 433815092 6 Liên