Trường Tiểu Học Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Mỹ Đức
HÀ NỘI

STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại
1 An Mỹ Công lập Mỹ Đức 433846121
2 An Phú Công lập Mỹ Đức 433847150
3 An Tiến Công lập Mỹ Đức 433847571
4 Bột Xuyên Công lập Mỹ Đức 433846202
5 Đại Hưng Công lập Mỹ Đức 433847430
6 Đại Nghĩa Công lập Mỹ Đức 433847570
7 Đốc Tín Công lập Mỹ Đức 433849830
8 Đồng Tâm Công lập Mỹ Đức 433734104
9 Hồng Sơn Công lập Mỹ Đức 433847332
10 Hợp Thanh A Công lập Mỹ Đức  
11 Hợp Thanh B Công lập Mỹ Đức 433474760
12 Hợp Tiến A Công lập Mỹ Đức 433847437
13 Hợp Tiến B Công lập Mỹ Đức 433847572
14 Hùng Tiến Công lập Mỹ Đức 433849826
15 Hương Sơn A Công lập Mỹ Đức 433849733
16 Hương Sơn B Công lập Mỹ Đức 433849654
17 Hương Sơn C Công lập Mỹ Đức 433849645
18 Lê Thanh A Công lập Mỹ Đức 433736315
19 Lê Thanh B Công lập Mỹ Đức 433736298
20 Mỹ Thành Công lập Mỹ Đức 433846290
21 Phù Lưu Tế Công lập Mỹ Đức 433847551
22 Phúc Lâm Công lập Mỹ Đức 433846149
23 Phùng Xá Công lập Mỹ Đức 433747134
24 Tế Tiêu Công lập Mỹ Đức 433847568
25 Thượng Lâm Công lập Mỹ Đức 433734327
26 Tuy Lai A Công lập Mỹ Đức 433846611
27 Tuy Lại B Công lập Mỹ Đức 433846287
28 Vạn Kim Công lập Mỹ Đức 433847442
29 Xuy Xá Công lập Mỹ Đức 433847557

 

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin nhà trường của bạn chưa được cập nhật hoặc thông tin không chính xác, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected] để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.

 • Trường tiểu học An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đốc Tín, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Hợp Thanh A, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Hợp Thanh B, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Hợp Tiến A, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Hợp Tiến B, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Hương Sơn A, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Hương Sơn B, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Hương Sơn C, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Lê Thanh A, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Lê Thanh B, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Tuy Lai A, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Tuy Lại B, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội
 • Trường tiểu học Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội

Các bài viết hay về chủ đề Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Mê Linh - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Mê Linh - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Mê Linh HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Đại Thịnh B Bán công Mê Linh 43.8165112 2 Chi Đông Bán công Mê Linh 43.313403 3 Chu Phan A Bán công Mê Linh 43.8164535 4 Chu Phan B Bán công Mê Linh 43.818482 5 Đại

  Trường Tiểu Học Huyện Ứng Hoà - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Ứng Hoà - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Ứng Hoà HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cao Thành Công lập Ứng Hoà 433.899075 2 Đại Cường Công lập Ứng Hoà 433.987041 3 Đại Hùng Công lập Ứng Hoà 433.775169 4 Đông Lỗ Công lập Ứng Hoà 433.98704 5 Đồng Tân Công lập Ứng Hoà 433.888362 6 Đồng

  Trường Tiểu Học Huyện Thường Tín - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Thường Tín - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Thường Tín HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Chương Dương Bán công Thường Tín 433759850 2 Duyên Thái Bán công Thường Tín 433851598 3 Dũng Tiến Bán công Thường Tín 433755768 4 Hà Hồi Bán công Thường Tín 433851473 5 Hiền Giang Bán công Thường Tín 433850263 6 Hoà

  Trường Tiểu Học Huyện Thanh Oai - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Thanh Oai - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Thanh Oai HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bích Hoà Bán công Thanh Oai 433976693 2 Bình Minh I Bán công Thanh Oai 433876468 3 Bình Minh Ii Bán công Thanh Oai 433876469 4 Cao Dương Bán công Thanh Oai 433878035 5 Cao Viên

  Trường Tiểu Học Huyện Thạch Thất - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Thạch Thất - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Thạch Thất HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bình Phú Bán công Thạch Thất 433.673503 2 Bình Yên Bán công Thạch Thất 433670754 3 Cần Kiệm Bán công Thạch Thất 433.672557 4 Cẩm Yên Bán công Thạch Thất 433.773359 5 Chàng Sơn Bán công Thạch Thất 433.842122 6 Dị

  Trường Tiểu Học Huyện Quốc Oai - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Quốc Oai - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Quốc Oai HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cấn Hữu Bán công Quốc Oai 433949019 2 Cộng Hoà Bán công Quốc Oai 433945520 3 Đại Thành Bán công Quốc Oai 433945264 4 Đông Xuân Bán công Quốc Oai 439821559 5 Đông Yên Bán công Quốc Oai 433.509117 6 Đồng

  Trường Tiểu Học Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Phúc Thọ HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cẩm Đình Bán công Phúc Thọ 433929257 2 Hát Môn Bán công Phúc Thọ 433924883 3 Hiệp Thuận Bán công Phúc Thọ 433648631 4 Liên Hiệp Bán công Phúc Thọ 433648655 5 Long Xuyên Bán công Phúc Thọ 433848598 6 Ngọc

  Trường Tiểu Học Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Phú Xuyên HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bạch Hạ Công lập Phú Xuyên 433.780142 2 Châu Can Công lập Phú Xuyên 433.794769 3 Chuyên Mỹ Công lập Phú Xuyên 433.795626 4 Đại Thắng Công lập Phú Xuyên 433.7999 5 Đại Xuyên Công lập Phú Xuyên 433.794019 6 Hoàng

  Trường Tiểu Học Huyện Hoài Đức - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Hoài Đức - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Hoài Đức HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 An Khánh A Bán công Hoài Đức 433845377 2 An Khánh B Bán công Hoài Đức 433845366 3 An Thượng A Bán công Hoài Đức 433845472 4 An Thượng B Bán công Hoài

  Trường Tiểu Học Huyện Đan Phượng - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Đan Phượng - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Đan Phượng HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Văn Võ Bán công Đan Phượng 433886662 2 Đồng Tháp Bán công Đan Phượng 433887681 3 Hồng Hà Bán công Đan Phượng 433.817951 4 Liên Hà Bán công Đan Phượng 433631505 5 Liên Hồng Bán công Đan Phượng 433815092 6 Liên