Trường Tiểu Học Huyện Thanh Oai - Hà Nội

Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Thanh Oai
HÀ NỘI

STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại
1 Bích Hoà Bán công Thanh Oai 433976693
2 Bình Minh I Bán công Thanh Oai 433876468
3 Bình Minh Ii Bán công Thanh Oai 433876469
4 Cao Dương Bán công Thanh Oai 433878035
5 Cao Viên I Bán công Thanh Oai 433876918
6 Cao Viên Ii Bán công Thanh Oai 433593475
7 Cự Khê Bán công Thanh Oai 433876067
8 Dân Hoà Bán công Thanh Oai 433878139
9 Đỗ Động Bán công Thanh Oai 433873799
10 Hồng Dương Bán công Thanh Oai 433878049
11 Kim An Bán công Thanh Oai 433873696
12 Kim Bài Bán công Thanh Oai 433873187
13 Kim Thư Bán công Thanh Oai 433873732
14 Liên Châu Bán công Thanh Oai 433976693
15 Mỹ Hưng Bán công Thanh Oai 433876068
16 Phưong Trung I Bán công Thanh Oai 433873692
17 Phương Trung Ii Bán công Thanh Oai 433873681
18 Tam Hưng Bán công Thanh Oai 433976693
19 Tân Ước Bán công Thanh Oai 433970303
20 Thanh Cao Bán công Thanh Oai 433876069
21 Thanh Mai Bán công Thanh Oai 433871002
22 Thanh Thuỳ Bán công Thanh Oai 433973021
23 Thanh Văn Bán công Thanh Oai 433974007
24 Xuân Dương Bán công Thanh Oai 433878286

 

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin nhà trường của bạn chưa được cập nhật hoặc thông tin không chính xác, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected] để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.

 • Trường tiểu học Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Bình Minh I, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Bình Minh Ii, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Cao Viên I, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Cao Viên Ii, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Dân Hoà, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Kim An, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Phưong Trung I, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Phương Trung Ii, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Thanh Thuỳ, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội
 • Trường tiểu học Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội

Các bài viết hay về chủ đề Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Mê Linh - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Mê Linh - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Mê Linh HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Đại Thịnh B Bán công Mê Linh 43.8165112 2 Chi Đông Bán công Mê Linh 43.313403 3 Chu Phan A Bán công Mê Linh 43.8164535 4 Chu Phan B Bán công Mê Linh 43.818482 5 Đại

  Trường Tiểu Học Huyện Ứng Hoà - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Ứng Hoà - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Ứng Hoà HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cao Thành Công lập Ứng Hoà 433.899075 2 Đại Cường Công lập Ứng Hoà 433.987041 3 Đại Hùng Công lập Ứng Hoà 433.775169 4 Đông Lỗ Công lập Ứng Hoà 433.98704 5 Đồng Tân Công lập Ứng Hoà 433.888362 6 Đồng

  Trường Tiểu Học Huyện Thường Tín - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Thường Tín - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Thường Tín HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Chương Dương Bán công Thường Tín 433759850 2 Duyên Thái Bán công Thường Tín 433851598 3 Dũng Tiến Bán công Thường Tín 433755768 4 Hà Hồi Bán công Thường Tín 433851473 5 Hiền Giang Bán công Thường Tín 433850263 6 Hoà

  Trường Tiểu Học Huyện Thạch Thất - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Thạch Thất - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Thạch Thất HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bình Phú Bán công Thạch Thất 433.673503 2 Bình Yên Bán công Thạch Thất 433670754 3 Cần Kiệm Bán công Thạch Thất 433.672557 4 Cẩm Yên Bán công Thạch Thất 433.773359 5 Chàng Sơn Bán công Thạch Thất 433.842122 6 Dị

  Trường Tiểu Học Huyện Quốc Oai - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Quốc Oai - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Quốc Oai HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cấn Hữu Bán công Quốc Oai 433949019 2 Cộng Hoà Bán công Quốc Oai 433945520 3 Đại Thành Bán công Quốc Oai 433945264 4 Đông Xuân Bán công Quốc Oai 439821559 5 Đông Yên Bán công Quốc Oai 433.509117 6 Đồng

  Trường Tiểu Học Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Phúc Thọ HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cẩm Đình Bán công Phúc Thọ 433929257 2 Hát Môn Bán công Phúc Thọ 433924883 3 Hiệp Thuận Bán công Phúc Thọ 433648631 4 Liên Hiệp Bán công Phúc Thọ 433648655 5 Long Xuyên Bán công Phúc Thọ 433848598 6 Ngọc

  Trường Tiểu Học Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Phú Xuyên HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bạch Hạ Công lập Phú Xuyên 433.780142 2 Châu Can Công lập Phú Xuyên 433.794769 3 Chuyên Mỹ Công lập Phú Xuyên 433.795626 4 Đại Thắng Công lập Phú Xuyên 433.7999 5 Đại Xuyên Công lập Phú Xuyên 433.794019 6 Hoàng

  Trường Tiểu Học Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Mỹ Đức HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 An Mỹ Công lập Mỹ Đức 433846121 2 An Phú Công lập Mỹ Đức 433847150 3 An Tiến Công lập Mỹ Đức 433847571 4 Bột Xuyên Công lập Mỹ Đức 433846202 5 Đại Hưng Công lập Mỹ Đức 433847430 6 Đại

  Trường Tiểu Học Huyện Hoài Đức - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Hoài Đức - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Hoài Đức HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 An Khánh A Bán công Hoài Đức 433845377 2 An Khánh B Bán công Hoài Đức 433845366 3 An Thượng A Bán công Hoài Đức 433845472 4 An Thượng B Bán công Hoài

  Trường Tiểu Học Huyện Đan Phượng - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Đan Phượng - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Đan Phượng HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Văn Võ Bán công Đan Phượng 433886662 2 Đồng Tháp Bán công Đan Phượng 433887681 3 Hồng Hà Bán công Đan Phượng 433.817951 4 Liên Hà Bán công Đan Phượng 433631505 5 Liên Hồng Bán công Đan Phượng 433815092 6 Liên