Trường Tiểu Học Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Quận Thanh Xuân
HÀ NỘI

STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại
1 Đặng Trần Côn A Công lập Thanh Xuân 438541457
2 Đặng Trần Côn B Công lập Thanh Xuân 438546382
3 Hạ Đình Công lập Thanh Xuân 435599360
4 Khương Đình Công lập Thanh Xuân 438583278
5 Khương Mai Công lập Thanh Xuân 043 5599360
6 Kim Giang Công lập Thanh Xuân 043 8582395
7 Nguyễn Trãi Công lập Thanh Xuân 043 5637335
8 Nhân Chính Công lập Thanh Xuân 043 8583157
9 Phan Đình Giót Công lập Thanh Xuân 043 5587306
10 Ptdl Nguyễn Trườn Dân lập Thanh Xuân 043 8586883
11 Phương Liệt Công lập Thanh Xuân 043 8686529

 

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin nhà trường của bạn chưa được cập nhật hoặc thông tin không chính xác, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: abc@mam-non.com để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.

 • Trường tiểu học Đặng Trần Côn A, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường tiểu học Đặng Trần Côn B, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường tiểu học Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường tiểu học Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường tiểu học Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường tiểu học Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường tiểu học Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường tiểu học Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường tiểu học Ptdl Nguyễn Trườn, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường tiểu học Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Các bài viết hay về chủ đề Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Đan Phượng - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Đan Phượng - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Đan Phượng HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Văn Võ Bán công Đan Phượng 433886662 2 Đồng Tháp Bán công Đan Phượng 433887681 3 Hồng Hà Bán công Đan Phượng 433.817951 4 Liên Hà Bán công Đan Phượng 433631505 5 Liên Hồng Bán công Đan Phượng 433815092 6 Liên

  Trường Tiểu Học Huyện Chương Mỹ - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Chương Mỹ HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bê Tông Công lập Chương Mỹ 433.840365 2 Chúc Sơn A Công lập Chương Mỹ 433.866301 3 Chúc Sơn B Công lập Chương Mỹ 433.866629 4 Đại Yên Công lập Chương Mỹ 433.866646 5 Đông Phương

  Trường Tiểu Học Huyện Ba Vì - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Ba Vì - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Ba Vì HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Ba Trại Công lập Xã Ba Trại 433.811064 2 Cam Thượng Công lập Xã Cam Thượng 433.864132 3 Cẩm Lĩnh Công lập Xã Cẩm Lĩnh 433.935759 4 Châu Sơn Công lập Xã Châu

  Trường Tiểu Học Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Sóc Sơn - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Sóc Sơn HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bắc Phú Công lập Bắc Phú, Sóc Sơn 438850411 2 Bắc Sơn A Công lập Bắc Sơn, Sóc Sơn 438855558 3 Bắc Sơn B Công lập Bắc Sơn,

  Trường Tiểu Học Quận Từ Liêm - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Quận Từ Liêm - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Từ Liêm HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cầu Diễn Công lập Thị Trấn Cầu Diễn 438349465 2 Cổ Nhuế A Công lập Xã Cổ Nhuế 438385779 3 Cổ Nhuế B Công lập Xã Cổ Nhuế 438362713 4 Đại Mỗ Công

  Trường Tiểu Học Huyện Thanh Trì - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Thanh Trì - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - HuyệnThanh Trì HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Tân Triều Công lập Thanh Trì 438546136 2 A Thị Trấn Văn Điển Công lập Thanh Trì 462964468 3 B Thị Trấn Văn Điển Công lập Thanh Trì   4 Duyên Hà Công

  Trường Tiểu Học Huyện Gia Lâm - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Gia Lâm - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Gia Lâm HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bát Tràng Công lập Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm 438741114 2 Cổ Bi Công lập Xã Cổ Bi, Gia Lâm 438276075 3 Đa Tốn Công lập Xã

  Trường Tiểu Học Huyện Đông Anh - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Đông Anh - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Đông Anh HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Bắc Hồng Công lập Đông Anh 439584438 2 Cổ Loa Công lập Đông Anh 438800643 3 Đại Mạch Công lập Đông Anh 439531581 4 Đông Hội Công lập Đông Anh 439611060 5 Dục Tú Công lập Đông Anh 439611181 6 Hải

  Trường Tiểu Học Huyện Sơn Tây - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Huyện Sơn Tây - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Huyện Sơn Tây HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Cổ Đông Bán công Sơn Tây 433610524 2 Đường Lâm Bán công Sơn Tây 433832925 3 Kim Sơn Bán công Sơn Tây 433.932617 4 Lê Lợi Bán công Sơn Tây 433833291 5 Phú Thịnh Bán công Sơn Tây 433833867 6 Quang

  Trường Tiểu Học Quận Hà Đông - Hà Nội

  Trường Tiểu Học Quận Hà Đông - Hà Nội
  • Danh Sách Các Trường Tiểu Học - Quận Hà Đông HÀ NỘI STT Tên Trường Loại hình Địa Chỉ Điện Thoại 1 Biên Giang Bán công Hà Đông 043 3501230 2 Đoàn Kết Bán công Hà Đông 433501470 3 Đồng Mai I Bán công Hà Đông 043 3501241 4 Đồng Mai Ii Bán công Hà